BẢNG GIÁ

STT

Loại hàng hóa

ĐVT

Đơn Giá

Nhà sản xuất

1

 Giấy IK Natural

Ream

54,630

Indonesia

2

 GIẤY ZAP

ream

57,410

Indonesia

3

 Giấy NATURAL 80A4

Ream

60,000

Indonesia

4

 Giấy Bìa Thái

Xấp

26,000

Thái Lan

5

 Giấy Bãi Bằng vàng

Ream

43,636

Việt Nam

6

 Giấy IK Natural 80

Ream

62,040

Indonesia

7

 GIẤY PPLITE

GREAM

53,710

Indonesia

8

 Giấy Supreme

Ream

60,185

Thái Lan

9

 Giấy Copy Laser

Ream

55,556

Paper One - Indonesia

10

 Giấy Delight

Ream

55,556

Thái Lan

11

 Giấy IXORA A4

Ream

55,556

Indonesia

12

 Giấy Double A

Ream

62,037

Thái Lan

13

 Giấy Double A 80A4

Ream

74,074

Thái Lan

14

 Giấy IK Copy Paper 70

Ream

52,778

Indonesia

15

 Giấy Excell giá rẻ

Ream

50,000

VN

16

 Giấy Double A 70 A3

Ream

124,146

Thái Lan

17

 GIẤY A-ONE 68A4

Ream

47,000

Việt Nam

18

 Giấy Double A 80 A3

Ream

146,300

Thái Lan

19

 Giấy Excel

Ream

50,000

Việt Nam

20

 Giấy Excel 80

Ream

57,273

Việt Nam

21

 Giấy Ik plus giá rẻ

Ream

58,334

Indonesia

22

 Giấy Ik plus 80

Ream

66,204

Indonesia

23

 Giấy Bìa Màu

Xấp

27,273

Vạn Điểm

24

 Giấy IK Plus 70 A5

Ream

30,000

Indonesia

25

 Giấy IK Plus 70 A3

Ream

116,667

Indonesia

26

 Giấy Idea giá rẻ

Ream

61,111

Thái Lan

27

 Giấy Idea

Ream

67,600

Thái Lan

28

 Bìa Kiếng Đài Loan

Kg

47,273

Đài Loan

29

 Giấy Idea 70 A3

Ream

122,222

Indonesia

30

 BÌA THƠM MỎNG (TRẮNG)

XẤP

43,636

Việt Nam

31

 Giầy Accura

Ream

55,556

Indonesia

32

 Giấy LUCKY 70A4

Ream

50,000

Việt Nam

33

 Giấy BMO 70

Ream

53,704

Paper One - Indonesia

34

 Giấy in văn phòng

Ream

57,408

Việt Nam

35

 Giấy Ford màu giá rẻ

Ream

58,182

Indonesia

36

 Giấy Ford màu

Ream

66,364

Indonesia

37

 Giấy in giá rẻ 80

Ream

465,000

Việt Nam

38

 Giấy Quality 70

Ream

53,700

Double A Thái Lan

39

 Giấy Paper one 70A4

Ream

62,037

Indonesia

40

 Giấy Quality 80

Ream

64,545

Double A Thái Lan

41

 Giấy Paper one 80A4

Ream

72,685

Indonesia

42

 Giấy Paper one 70 A3

Ream

124,074

Indonesia

43

 Giấy Paper one 80 A3

Ream

145,370

Indonesia

44

 Giấy Photocopy giá rẻ

Ream

43,520

Việt Nam

45

 Giấy Supreme 80

Ream

66,667

Thái Lan

46

 Giấy Supreme 70 A3

Ream

113,636

Thái Lan

47

 Giấy Double A 70 A5

Ream

31,481

Thái Lan

48

 Giấy Lazer IT

Ream

52,727

Indonesia

49

 Giấy Accura 80 A4

Ream

56,364

Indonesia

50

 Giấy Clever up 70

Ream

50,909

Việt Nam

51

 Giấy Clever up 80

Ream

56,364

Việt Nam

52

 Giấy Copy excellent

Ream

51,818

Indonesia

53

 Bìa Kiếng

Kg

41,818

Đài Loan

54

 Giấy Fo Màu 70

Ream

60,000

Vạn Điểm

55

 Giấy Photocopy cuộn A1

Cuon

145,455

Việt Nam

56

 Giấy photocopy cuon A0

cuon

195,455

Việt Nam

57

 Giấy Fo Màu 80

Ream

67,273

Vạn Điểm

58

 Tập học sinh giá rẻ nhất

Quyển

2,500

Việt Nam

59

 Tập học sinh giá rẻ

Quyển

2,500

Viêt Nam

60

 Tập học sinh - Tình Bạn

Quyển

3,300

Việt Nam

61

 Tập học sinh - Thủy Trúc

Quyển

3,300

Việt Nam

62

 Tập học sinh - Oggy

Quyển

3,900

Việt Nam

63

 BĂNG KEO SIMILY

CÂY

40,000

VIET NAM

64

 Tập học sinh - Tuổi Thơ

Quyển

4,000

Việt Nam

65

 Tập học sinh - Loài hoa

Quyển

4,000

Việt Nam

66

 Tập học sinh - ABC

Quyển

4,500

Việt Nam

67

 Tập học sinh - Sóc Chuột

Quyển

5,100

Việt Nam

68

 Tập học sinh - Tom Jery

Quyển

4,500

Việt Nam

69

 Tập học sinh - Cao Cấp

Quyển

5,700

Việt Nam

70

 Tập học sinh - Hello Kitty

Quyển

5,700

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG THỊNH PHÁT
GPĐKKD số 0309878791 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 26/03/2010
Người đại diện: Giám đốc Trần Quốc Việt
23/33 Đường C1 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
ĐT: (028)39755997 - 39755998- DĐ 0903370064 - 0988020345  Fax: (028)39755997
Email: giaydongthinhphat@gmail.com  Web: http://www.giaydongthinhphat.com
Chi nhánh: 71/26 Trịnh Đình Trọng - Phường Phú Trung - Quận Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (028)39755997 - 39755998 - DĐ 0903370064 - 0988020345

Design by pmvietnam